HOME 

 

PUBLIKACE A ČLÁNKY

 

 

2014

 

Fiala, C., Hájek, P., Novotná, M., Bílek, V., Pazderka, J., Růžička, J.: Light Concrete Frame for Sustainable Buildings   IN ENGLISH

(the paper was presented in World Sustainable Building conference 2014 in Barcelona in October 2014)

 

Fiala, C., Hejl, J., Tomalová, V., Bílek, V., Pavlů, T., Vlach, T., Volf, M., Novotná, M., Hájek, P.: Návrh a experimentální ověření prefabrikovaných sloupů z vysokohodnotného betonu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 21. Betonářské dny 2014, která se konala v listopadu 2014 v Hradci Králové)

 

Vlach, T., Chira, A., Laiblová, L., Fiala, C., Novotná, M., Hájek, P.: Vliv soudržnosti textilní výztuže s vysokohodnotným betonem (HPC) na zkoušku čtyřbodovým ohybem s použitím numerických simulací

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 21. Betonářské dny 2014, která se konala v listopadu 2014 v Hradci Králové)

 

Vlach, T., Laiblová, L., Chira, A., Novotná, M., Fiala, C., Ženíšek, M., Hájek, P.: Porovnání různých metod stanovení modulu pružnosti kompozitní výztuže vyrobené z rovingu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 11. konference Speciální betony 2014, která se konala v říjnu 2014 v Bystřici nad Pernštejnem)

 

Vlach, T., Laiblová, L., Chira, A., Novotná, M., Fiala, C., Ženíšek, M., Hájek, P.: Comparison of Different Methods for Determination of Modulus of Elasticity of Composite Reinforcement Produced from Roving   IN ENGLISH

(11th International Conference Special Concrete and Composites 2014, Trans Tech Publications , Advanced Materials Research, 2014)

 

Laiblová, L., Vlach, T., Ženíšek, M., Fiala, C., Novotná, M., Chira, A., Hájek, P.: Technické textilie jako inovativní materiál pro vyztužování prvků z vysokohodnotných betonů (HPC)

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 11. konference Speciální betony 2014, která se konala v říjnu 2014 v Bystřici nad Pernštejnem)

 

Laiblová, L., Vlach, T., Ženíšek, M., Fiala, C., Novotná, M., Chira, A., Hájek, P.: Technical Textiles as an Innovative Material for Reinforcing of Elements from High Performance Concretes (HPC)   IN ENGLISH

(11th International Conference Special Concrete and Composites 2014, Trans Tech Publications , Advanced Materials Research, 2014)

 

Hájek, P., Fiala, C., Pazderka, J., Růžička, J.: Pozemní stavitelství I pro SPŠ stavební – Základní požadavky a konstrukční systémy budov

(učebnice pro střední průmyslové školy stavební, vydala Grada Publishing, a.s. v září 2014)

 

Vlach, T., Novotná, M., Fiala, C., Laiblová, L., Hájek, P.: Cohesion of Composite Reinforcement Produced from Rovings with High Performance Concrete   IN ENGLISH

(the paper was presented in 52nd conference on experimental stress analysis – EAN 2014 in Mariánské Lázně in June 2014)

 

Fiala, C., Hodková, J., Novotná, M.: Lehký železobetonový skelet pro energeticky efektivní budovy

(článek byl otištěn v časopisu Konstrukce březen 2014)

 

Hájek, P., Novotná, M., Fiala, C.: Subtle frame from High Performance concrete for energy efficient buildings   IN ENGLISH

(the paper was presented in fib Symposium Mumbai 2014 in February 2014)

nahoru   

 

2013

 

Fiala, C., Hájek, P., Novotná, M., Tomalová, V., Bílek, V.: Prefabrikované stropní panely z vysokohodnotného betonu a vylehčujících vložek pro energeticky efektivní budovy

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 20. Betonářské dny 2013, která se konala v listopadu 2013 v Hradci Králové)

 

Fiala, C., Novotná, M., Hájek, P.: Environmentální efektivita konstrukčních prvků z UHPC

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 10. konference Speciální betony 2013, která se konala v říjnu 2013 v Bystřici nad Pernštejnem)

 

Hájek, P., Fiala, C., Kynčlová, M.: Subtilní skelet z vysokohodnotného betonu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 37. vědecké mezinárodní konference ústavů a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky, která se konala v září 2013 v Ostravě)

 

Fiala, C., Novotná, M., Volf, M.: Environmentálně efektivní konstrukce pro pasivní domy

(článek byl otištěn v časopisu Střechy, Fasády, Izolace č. 04/2013)

 

Hájek, P., Novotná, M.: Kompozitní stropní konstrukce na bázi UHPC a dřeva

(článek byl otištěn v časopisu firmy Lafarge Cement Journal 1/2013, ročník 10)

 

Bílek, V., Fiala, C.: Sustainability of concrete elements from concrete with ternary binders   IN ENGLISH

(the paper was presented in Third International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies - SCMT3 in Kyoto in August 2013)

 

Hájek, P., Lupíšek, A., Tywoniak, J., Novotná, M., Fiala, C.: Integrated research for sustainable building   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference CESB 10 in Prague in June 2013)

 

Fiala, C., Novotná, M., Hájek, P.: Methodology of Life-Cycle Assessment of RC structures using High Performance Concrete   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference CESB 10 in Prague in June 2013)

 

Novotná, M., Fiala, C., Hájek, P.: Precast timber-concrete composite floor structures for sustainable buildings – experimental verification   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference CESB 10 in Prague in June 2013)

 

Hájek, P., Jensen, B. B., Novotná, M., Fiala, C.: Integrated Life Cycle Assessment of Concrete Structures    IN ENGLISH

(the paper was presented in First International Conference on Concrete Sustainability - ICCS13 in Tokyo in May 2013)

 

Bílek, V., Tomalová, V., Fiala, C., Hájek, P., Novotná, M.: Development of subtle sceleton from concrete with ternary binders   IN ENGLISH

(the paper was presented in Twin International Conferences 2nd Civil Engineering & 5th Concrete Future in Covilha in May 2013)

 

Hájek, P., Novotná, M., Fiala, C.: Sustainable Concrete for Sustainable Buildings   IN ENGLISH

(the paper was presented in Sustainable Building Conference in Munich in March 2013)

nahoru   

 

2012

 

Pavlů, T., Fiala, C.: Recyklované betony obsahující recyklát o známém složení a vlastnostech a jejich environmentální vyhodnocení

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 19. Betonářské dny 2012, která se konala v listopadu 2012 v Hradci Králové)

 

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: Kompozitní dřevobetonové stropní konstrukce s deskou z UHPC – experimentální ověření a environmentální studie

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 19. Betonářské dny 2012, která se konala v listopadu 2012 v Hradci Králové)

 

Fiala, C., Kynčlová, M., Volf, M.: Dřevobetonové a další environmentálně efektivní konstrukce pro pasivní domy

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference Pasivní domy 2012, která se konala v říjnu 2012 v Brně)

 

Fiala, C., Kynčlová, M.: Metodika hodnocení životního cyklu konstrukcí z vysokohodnotného betonu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 9. konference Speciální betony 2012, která se konala v říjnu 2012 v Bystřici nad Pernštejnem)

 

Hájek, P., Fiala, C., Kynčlová, M.: Life-cycle assessment of RC structures in Czech regional conditions   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference IALCCE 2012 in Wien in Austria in October 2012)

 

Fiala, C., Kynčlová, M.: Beton v environmentálních souvislostech

(příspěvek byl otištěn v časopise Acta Envir. Univ. Comenianae při konferenci Průmyslová ekologie III., která se konala v březnu 2012 v Hustopečích)

 

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: Timber – UHPC composite floor structures – environmental study   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference 3rd International Symposium on UHPC in Kassel in Germany in March 2012)

nahoru   

 

2011

Bílek, V., Fiala, C., Smolka, H., Špalek, R., Miklenda, J., Horehleď, J.: Tenké zábradlí z vysokohodnotného vláknobetonu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 18. Betonářské dny 2011, která se konala v listopadu 2011 v Hradci Králové)

 

Fiala, C.: Hodnocení životního cyklu železobetonových konstrukcí

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 18. Betonářské dny 2011, která se konala v listopadu 2011 v Hradci Králové)

 

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: Material effective building structures using High Performance Concrete   IN ENGLISH

(the paper was presented in 6th World Sustainable Building Conference - SB11 Helsinki in October 2011)

 

Fiala, C., Kynčlová, M.: Beton v environmentálních souvislostech – případová studie

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 35. vědecké mezinárodní konference ústavů a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky, která se konala v září 2011 v Telči)

 

Kynčlová M., Hájek P., Fiala C.: Timber-concrete composite floor structures - environmental study and experimental verification   IN ENGLISH

(the paper was presented in The 7th Central European Congress on Concrete Engineering in Balatonfüred in September 2011)

 

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: With subtle structures from HPC towards sustainable development of buildings   IN ENGLISH

(the paper was presented in 9th International Sympozium on High performance Concrete in Auckland in August 2011)

 

Fiala, C., Pavlů, T., Volf, M., Hájek, P.: Conceptual Design and Life Cycle Assessment of Light Precast RC Frame from High Performance Concrete in Combination with Building Envelope from Wood, Recycled Materials and Biomaterials – Case Study   IN ENGLISH

(the paper was presented in Workshop 2011 CTU in Prague in February 2011)

 

Fiala, C., Kynčlová, M., Hájek, P.: Potentials for reduction of environmental impacts of construction using high performance concrete   IN ENGLISH

(the paper was presented in fib Symposium Prague 2011 in June 2011)

 

Fiala, C.: Optimalizace betonových konstrukcí v environmentálních souvislostech

(odborná kniha, Nakladatelství ČVUT, 2011, s. 102, ISBN 978-80-01-04663-0) Pozn.: v případě zájmu o tištěnou publikaci, mě kontaktujte.

 

Kynčlová, M., Fiala, C., Hájek, P.: High performance concrete as a sustainable material  IN ENGLISH

(the article was presented in journal SUSB International Journal of Sustainable Building Technology and Urban Development, Volume 2, Number 1, 2011, ISSN 2093-761X)

 

Hájek, P., Fiala, C., Kynčlová, M.: Life cycle assessments of concrete structures - a step towards environmental savings   IN ENGLISH

(the article was presented in journal Structural Concrete, Journal of the fib, Volume 12, Number 1, 2011, ISSN 1464-4177)

 

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: Utilization of subtle structures from high performance concrete - contribution to sustainable building   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference COST C25 Conference Sustainability of Constructions – Towards a better built environment in Innsbruck in February 2011)

nahoru 

 

2010

Fiala, C., Hájek, P., Bílek, V., Ženka, M.: Optimalizované prefabrikované balkonové dílce z vláknobetonu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 17. Betonářské dny 2010, která se konala v listopadu 2010 v Hradci Králové)

 

Fiala, C., Hájek, P., Kynčlová, M.: Energeticky a environmentálně efektivní konstrukce s použitím HPC

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 7. konference Speciální betony, která se konala v říjnu 2010 v Bystřici nad Pernštejnem)

 

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: Vysokohodnotné vláknobetony pro subtilní betonové konstrukce

(článek byl otištěn v časopisu Beton TKS 2/2010)

 

Hájek, P., Fiala, C., Kabele, P., Kynčlová, M., Přinosil, M.: Vylehčené stropní desky z vysokohodnotných cementových kompozitů

(odborná kniha, Nakladatelství ČVUT, 2010, s. 102, ISBN 978-80-01-04497-1) Pozn.: v případě zájmu o tištěnou publikaci, mě kontaktujte.

 

Fiala, C., Hájek, P., Bílek, V.: Optimized balcony precast elements from fibre concrete   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference CESB 10 in Prague in June 2010)

 

Hájek, P., Fiala, C., Kynčlová, M.: Utilization of high performance concrete in the design of sustainable buildings    IN ENGLISH

(the paper was presented in conference Portugal SB 10 in Algarve, Portugal in March 2010)

nahoru 

 

2009  

Hájek, P., Fiala, C., Tywoniak, J., Bílek, V.: Lehký prefabrikovaný skelet pro energeticky efektivní budovy

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 16. Betonářské dny 2009, která se konala v listopadu 2009 v Hradci Králové)

 

Hájek, P., Růžička, J., Kynčlová, M., Fiala, C.: Multikriteriální analýza a experimentální ověření prvků z vysokohodnotných a environmentálně efektivních materiálů

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference IDEAS 2009, která se konala v listopadu 2009 v Ostravě)

 

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: Large scale tests and environmental evaluation of the waffle floor slabs from fibre concrete    IN ENGLISH

(the paper was presented in conference Fibre Concrete 2009 in Prague in September 2009)

 

Hájek, P., Fiala, C., Kynčlová, M.: Konstrukce z vysokohodnotných betonů pro udržitelnou výstavbu budov

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 33. Vedecké konferencie katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb, která se konala v září 2009 ve Štrbském Plese)

 

Hájek, P., Fiala, C.: Železobetónový panel s inštalačnými vložkami z recyklovaného plastu

(překlad do Slovenštiny, článek byl otištěn v časopisu STAVEBNÉ MATERIÁLY špeciál jar/2009)

  

Kynčlová, M., Fiala, C., Hájek, P.: Využití vláknobetonů ve stropních konstrukcích - environmentální studie

(příspěvek byl otištěn ve sborníku XII. mezinárodní vědecké konference, která se konala v dubnu 2009 v Brně)

nahoru 

 

2008  

Hájek, P., Kynčlová, M., Fiala, C.: Environmentální aspekty využití vláknobetonů v konstrukcích budov

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 15. Betonářské dny 2008, která se konala v listopadu 2008 v Hradci Králové)

 

Hájek, P., Fiala, C., Mukařovský, J., Kynčlová, M.: Material effective structures – The way towards sustainable buildings   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference Sustainable Building 2008, in Melbourne in Australia in September 2008)

 

Hájek, P., Fiala, C.: Environmentally optimized floor slabs using UHPC - contribution to sustainable building   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference 2nd International Symposium on UHPC in Kassel in Germany in March 2008)

 

Hájek, P., Fiala, C.: Design optimization of progressive concrete structures   IN ENGLISH

(the paper was presented in Workshop 2008 CTU in Prague in February 2008)

Poster k příspěvku: Optimalizace navrhování progresivních betonových konstrukcí

nahoru 

 

2007  

Hájek, P., Fiala, C.: Savings in Primary Material Use trough Optimized RC or FRC Structures in Building Construction    IN ENGLISH

(the paper was presented in conference SB07HK - Sustainable Building Conference in Hong Kong in December 2007)

  

Hájek, P., Fiala, C.: Kazetové stropy pro velké rozpony - environmentální analýza

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 14. Betonářské dny 2007, která se konala v listopadu 2007 v Hradci Králové)

 

Hájek, P., Fiala, C.: Environmentally based optimization of RC slab floor structures   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference CESB 07 in Prague in September 2007)

  

Růžička, J., Fiala, C., Lupíšek, A., Mukařovský, J., Vonka, M.: Environmental and life cycle assessment of structural design of residential house - case study   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference CESB 07 in Prague in September 2007)

 

Hájek, P., Fiala, C.: Environmental assessment of floor structures from fibre concrete - study    IN ENGLISH

(the paper was presented in conference Fibre Concrete 2007 in Prague in September 2007)

  

Růžička, J., Fiala, C., Lupíšek, A., Mukařovský, J., Vonka, M.: Environmentální hodnocení variant konstrukčního návrhu bytového domu - případová studie

(příspěvek byl otištěn ve sborníku mezinárodní konference Zdravé domy 2007, která se konala v červnu 2007 v Brně)

 

Fiala, C.: Vysokohodnotné a environmentálně efektivní stavební materiály, konstrukce a technologie

(příspěvek byl otištěn ve sborníku semináře Udržitelná výstavba budov, materiálově a energeticky úsporné budovy, který se konal v červnu 2007 v Praze)

  

Hájek, P., Fiala, C.: Environmental design and assessment of alternatives of RC floor structures   IN ENGLISH

(the paper was presented in conference Sustainable building 2007 in Torino in Italy in June 2007)

  

Hájek, P., Fiala, C.: Kazetové stropní konstrukce pro velké rozpony

(článek byl otištěn v časopise Beton TKS 2/2007)

 

Fiala, C., Hájek, P.: Precast Floor Panel with Lightening Shell Elements from Recycled Non-Sorted Plastic   IN ENGLISH

(the paper was presented in Workshop 2007 CTU in Prague in February 2007)

Poster k příspěvku: Prefabrikovaný stropní panel s vložkami z recyklovaného směsného plastu

 

Brdečko, L., Zídek, R., Fiala, C.: Nelineární analýza prutového modelu komůrkového panelu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku mezinárodní konference Modelování v mechanice, která se konala v únoru 2007 v Ostravě)

    

Fiala, C.: Stropní panel s vložkami z recyklovaného směsného plastu jako progresivní alternativa k dosud převládajícím řešením

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 9. odborné konference doktorského studia - Juniorstav 2007, která se konala v lednu 2007 v Brně)

nahoru

 

2006

Fiala, C., Hájek, P., Bílek, V.: Komůrkový železobetonový panel s vložkami z recyklovaného plastu

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 13. Betonářské dny 2006, která se konala v listopadu 2006 v Hradci Králové)

_

Fiala, C., Hájek, P.: Environmentally Based Optimisation of RC Slabs with Lightening Fillers   IN ENGLISH

(the paper was presented in AED 2006 Conference in Prague in June 2006)

      

Fiala, C.: Samozhutnitelný beton vyztužený vlákny - Vliv vláken na smršťování samozhutnitelného betonu

(příspěvek vznikl v rámci doktorského předmětu Materiálové inženýrství, 5/2006)

_

Mukařovský, J., Fiala, C., Hájek, P.: Optimization and Environmental Assessment of Floor Structures Using Recycled Materials from Municipal Waste   IN ENGLISH

(the paper was presented in Workshop 2006 CTU in Prague in February 2006)

Poster k příspěvku: Optimalizace a environmentální hodnocení stropních konstrukcí s využitím recyklovaných materiálů z komunálního odpadu

nahoru

 

2005

 Hájek, P., Fiala, C.: Environmentální optimalizace komůrkové železobetonové desky

(příspěvek byl otištěn ve sborníku konference 12. Betonářské dny 2005, která se konala v listopadu 2005 v Hradci Králové)

 

Fiala, C.: Optimalizace železobetonového průřezu v environmentálních souvislostech

(příspěvek vznikl v rámci doktorského předmětu Optimalizace a multikriteriální hodnocení funkční způsobilosti pozemních staveb, 4/2005)

Část 1: Monokriteriální optimalizace, část 2: Multikriteriální optimalizace, část 3: BEES

_

Fiala, C.: Studie - Optimalizace železobetonového průřezu v environmentálních souvislostech 

(příspěvek byl otištěn ve sborníku 7. odborné konference doktorského studia - Juniorstav 2005, která se konala v únoru 2005 v Brně)

nahoru

 

2004

Fiala, C.: Vysokohodnotný beton a jeho využití v progresivních stropních konstrukcích 

(příspěvek a poster byl prezentován na Workshopu W1-410 v Praze v listopadu 2004)

Poster k příspěvku: Fiala, C.: High Performance Concrete and its Utilization in Progressive Floor Structures  IN ENGLISH

 

HOME  nahoru