HOME

 

Kontakt

 

  AKADEMICKÁ ČINNOST     KOMERČNÍ ČINNOST

 

Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

odborný asistent, vědecký pracovník

ČVUT, Fakulta stavební

Katedra konstrukcí pozemních staveb

Kancelář: A 418a

Tel.: +420 224 35 7184

E-mail: ctislav.fiala@fsv.cvut.cz   

 

ČVUT, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, vědecký pracovník

Kancelář:

Tel.: +420 224 35 7184

E-mail: ctislav.fiala@fsv.cvut.cz   

 

  Ing. Ctislav Fiala, Ph.D.

IČ: 71590196, jsem plátce DPH

Kompletní projektová činnost

Inženýrská činnost v investiční výstavbě

Poradenství v oblasti stavebnictví a architektury

:::icfdesign:::

Tel.: +420 603 720 308

E-mail: ctislav.fiala@gmail.com

 

 

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

Thákurova 7

166 29 Praha 6 - Dejvice

 

   

KOMPLETNÍ PROJEKTOVÁ ČINNOST v oboru pozemních staveb

(rodinné domky, bytové, občanské, průmyslové, zemědělské stavby, ...)

  • zaměřování stávajících stavů objektů

  • studie objektů (dispoziční nebo pro územní řízení)

  • projekty ke stavebnímu povolení |ohlášení

  • projekty jednostupňové

  • projekty prováděcí

  • projekty rekonstrukcí

  • konzultační činnost

  • inženýrská činnost

Dlouhodobá spolupráce s projekčním ateliérem - atip

atip Plzeň - Ing. Jaroslav Vytisk

web: www.atip.wz.cz

 

OCHRANA STAVEB PROTI RADONU

Projektování opatření proti účinkům radonu

 

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB

Požární zprávy a požární posouzení objektů

 

STAVEBNÍ DOZORY