HOME

 

Curriculum Vitae

 

Jméno:                    Ctislav Fiala

Narozen:                 březen 1979 v Praze

Bydliště:                 Praha

E-Mail:                    ctislav.fiala@fsv.cvut.cz   icfdesign@centrum.cz  

 

Vzdělání:

  1993-1998: Střední průmyslová škola stavební v Plzni – obor: Stavební obnova.
  1998-2004:

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební – magisterské studium (Ing.), obor: Pozemní stavby a konstrukce, modul: Modernizace a rekonstrukce staveb. Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., diplomová práce: Přestavba a dostavba výměníkové stanice na bytový dům.

  2004-2011: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební – doktorský studijní program (Ph.D.), Stavební inženýrství, studijní obor: Pozemní stavby. Školitel: Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., téma disertační práce: Integrovaný návrh stropních konstrukcí s využitím vysokohodnotných betonů (teze disertační práce).

 

 

VÝUKA:

Konstrukce pozemních staveb 1, KP1C |2004/05; 2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11; 2011/12; 2012/13|.

Zakreslování stavebních konstrukcí, YZSK |2004/05|.

Konstrukce pozemních staveb 3 a 5A, KP3C, KP5A,  |2005/06; 2011/12|.

Projekt 1, PJ1C |2007/08; 2008/09; 2009/10; 2010/11|.

Projekt 1, PJE1 |2008/09|.

Ateliérová tvorba 3, ATT3 |2008/09|.

Projekt 2, PJ2C |2008/09; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2016/17; 2017/18|.

Konstrukce pozemních staveb 2, KP2C |2009/10|, KP2K |2009/10; 2010/11|.

Ateliérová tvorba 2, ATT2 |2009/10|.

Konstrukce pozemních staveb - komplexní přehled, KPKP |2010/11; 2011/12; 2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18|.

Specializovaný projekt 1, SPJ1/SPB1 |2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18|.

Specializovaný projekt 2, SPJ2/SPB2 |2012/13; 2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18|.

Ateliérová tvorba 4, ATV4 |2012/13; 2015/16; 2017/18|.

Konstrukce pozemních staveb, KP1G |2012/13|.

Pozemní stavby, PS01 |2013/14; 2014/15; 2015/16; 2016/17; 2017/18|.

 

 

PROFESNÍ ZÁJMY:

 

JAZYKOVÉ ZNALOSTI:

anglický jazyk - mírně pokročilá znalost

německý jazyk - středně pokročilá znalost  

 

 

ZNALOST SOFTWARE:

MS Office, AutoCAD, FEAT, Svoboda software (Area, Teplo, Mezera, Stabilita, atd.), Corel Photophaint, ...

nahoru 

 

PRAXE A DALŠÍ PROFESNÍ ČINNOST:     

1996 - dosud   spolupráce s projekčním ateliérem atip Plzeň - Ing. Mgr. Jaroslav Vytisk
11/2005 - 12/2011 výzkumné centrum CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Stavební fakulta ČVUT
01/2006 - dosud OSVČ - projekční činnost, poradenství v oblasti stavebnictví a inženýrská činnost v investiční výstavbě   :::icfdesign:::
10/2006 - dosud člen komise fib (International Federation for Structural Concrete) Commission 3 - Environmental Aspects in Design and Construction of Concrete Structures, TG C3.7 - Integrated life cycle assessment of concrete structures
02/2008 - dosud odborný asistent na Katedře konstrukcí pozemních staveb Fakulty stavební ČVUT v Praze
04/2008 - 07/2008 studijní stáž na Universität Kassel, Německo - prof. Dr.-Ing. habil. Michael Schmidt, zaměření: environmentální hodnocení a optimalizace konstrukcí z železobetonu, předpjatého betonu a UHPC
06/2009 autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby
01/2013 - dosud výzkumné centrum UCEEB - Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, ČVUT

 

SPOLUPRÁCE NA GRANTECH A HOSPODÁŘSKÝCH SMLOUVÁCH:

03/2004 - 07/2004 EVK4-2002-00525 - SUREURO-NAS - UDRŽITELNÁ OBNOVA EVROPY, 5. rámcový program (vedoucí úkolu MRA, ČVUT - Ing. Marcela Pavlíková, CSc.)
03/2004 - 09/2005 doktorský grant GAČR 103/03/H089 Udržitelná výstavba a udržitelný rozvoj sídel (vedoucí úkolu Doc. Ing. Petr Hájek, CSc.) - doktorský tým EBA3
06/2004 - 11/2004 HS40054 - Expertní posudek, United Energy - Teplárna Komořany, Komplexní posouzení stavebních konstrukcí výrobního objektu (kotelna, mezistrojovna, strojovna) v Teplárně Komořany
11/2005 - 12/2011 výzkumné centrum CIDEAS - Centrum integrovaného navrhování progresivních stavebních konstrukcí, Stavební fakulta ČVUT v Praze
02/2006 - 06/2007 grant GAČR 103/05/0292 Optimalizace navrhování progresivních betonových konstrukcí (hlavní řešitel - Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek,CSc., VUT Brno, spoluřešitel - Doc. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze)
05/2006 - 12/2007 Projekt JPD3 - "Udržitelná výstavba budov - kurzy pro celoživotní vzdělávání" (koordinátor projektu - Ing. Jiří Novák, Ph.D., Stavební fakulta ČVUT v Praze)
01/2007 - 12/2009 grant GAČR 103/07/0400 Optimalizace vylehčených desek z vysokohodnotných cementových kompozitů vyztužených vlákny (hlavní řešitel - Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze)
01/2008 - 12/2010 grant GAČR 103/08/1658 Pokročilá optimalizace návrhu složených betonových konstrukcí (hlavní řešitel - Prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánek, CSc., VUT Brno)
01/2010 - 12/2010 grant SGS10/009/OHK1/1T/11 Systémové řešení prefabrikovaných systémů z vysokohodnotných betonů v kombinaci s obalovými konstrukcemi na bázi dřeva, recyklovaných materiálů a biomateriálů (hlavní řešitel: Ing. Ctislav Fiala, ČVUT v Praze)
01/2010 - 12/2013 grant GAČR 104/10/2153 Kompozitní konstrukce na bázi vysokohodnotných silikátů a dřeva – environmentální optimalizace a experimentální ověření (hlavní řešitel - Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze)
01/2011 - 12/2014 grant TA01010269-TAČR Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro prefabrikované prvky staveb (hlavní řešitel - Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ČVUT v Praze, KÚ)
01/2011 - 12/2012 grant SGS11/103/OHK1/2T/11 Experimentální ověření lehkého skeletu z vysokohodnotného a recyklovaného betonu v kombinaci s obvodovými plášti na bázi dřeva (hlavní řešitel: Ing. Magdaléna Kynčlová, ČVUT v Praze)
06/2011 - 12/2014 grant MPO FR-TI3/732 Aplikovaný výzkum ultravysokohodnotného betonu (UHPC) pro tenkostěnné skořepinové prvky (hlavní řešitel - Doc. Ing. Jiří Kolísko, Ph.D., ČVUT v Praze, KÚ)
01/2013 - 12/2016 grant TA03010501 TAČR Optimalizovaný subtilní skelet pro energeticky efektivní výstavbu budov (hlavní řešitel - Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT v Praze)
01/2013 - 12/2013 Pre-Seed 5 - projekt UCEEB: Subtilní konstrukční prvky z vysokohodnotných silikátových kompozitů pro energeticky efektivní budovy (vedoucí projektu RP1 - Prof. Ing. Petr Hájek, CSc., ČVUT UCEEB)
01/2013 - 12/2016 grant GAČR 104/12/2371 Pokročilý výzkum UHPC matrice pro ultra tenké prvky s nekonvenční výztuží (hlavní řešitel - Doc. Ing. Petr Bouška, CSc., ČVUT v Praze, KÚ)
nahoru  

 

ÚČAST NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH A WORKSHOPECH:         

22. - 26.3. 2004 workshop Workshop FSv ČVUT 2004 Praha
24.3. 2004 konference SUREURO NAS - Regenerace obytných celků v kontextu udržitelného rozvoje Praha
22.4. 2004 seminář S2 0404 Brownfields Praha
5.11. 2004 seminář Betonové konstrukce a udržitelný rozvoj, Progresivní betonové konstrukce Praha
12.11. 2004 workshop Workshop W1-410, EBA3 - ČVUT 2004 Praha
1. - 2.12. 2004 konference 11. Betonářské dny 2004 Hradec Králové
2.2. 2005

konference

JUNIORSTAV 2005 - 7. odborná konference doktorského studia Brno
30.11. - 1.12. 2005 konference 12. Betonářské dny 2005 Hradec Králové
15.12. 2005

workshop

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV - metodika pro komplexní hodnocení kvality budov v rámci životního cyklu Praha
20. - 24.2. 2006

workshop

Workshop ČVUT 2006 Praha
23.3. 2006

seminář

Polymerní kompozitní materiály: návrh, technologie a aplikace Praha
11.4. 2006

seminář

Rekonstrukce a revitalizace, doc. Ing. Darja Skulinová, Ph.D. Praha
11.6. - 14.6. 2006

konference

AED 2006 - 5th International Conference on Advanced Engineering Design Praha
18. - 19.10. 2006 konference Pasivní domy 2006 Brno
29.11. - 30.11. 2006 konference 13. Betonářské dny 2006 Hradec Králové
24.1. 2007 konference JUNIORSTAV 2007 - 9. odborná konference doktorského studia Brno
14.2. - 15.2. 2007 konference Modelování v mechanice 2007 Ostrava
19. - 23.2. 2007

workshop

Workshop ČVUT 2007 Praha
7. - 8.6. 2007 konference SB07 Turin - International Conference Sustainable Building South Europe Torino, Italy
13.6. 2007

seminář

UDRŽITELNÁ VÝSTAVBA BUDOV - materiálově a energeticky úsporné budovy Praha
21. - 22.6. 2007 konference ZDRAVÉ DOMY 2007 Brno
12. - 13.9. 2007 konference Fibre Concrete 2007 Praha
24. - 26.9. 2007 konference CESB 07 Prague - Central Europe towards Sustainable Building Praha
28.11. - 29.11. 2007 konference 14. Betonářské dny 2007 Hradec Králové
4. - 5.12. 2007 konference SB07 HK Sustainable Building Hong Kong
18. - 22.2. 2008

workshop

Workshop ČVUT 2008 Praha
5. - 7.3. 2008 konference 2nd International Symposium on Ultra High Performance Concrete Kassel, Germany
21. - 25.9. 2008 konference Sustainable Building 2008 Melbourne, Australia
30.10. - 31.10. 2008 konference Pasivní domy 2008 Brno
27.11. - 28.11. 2008 konference 15. Betonářské dny 2008 Hradec Králové
20. - 22.4. 2009 konference XII. mezinárodní vědecká konference Brno
9. - 11.9. 2009 konference 33. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb Štrbské Pleso, Slovensko
17. - 18.9. 2009 konference Fibre Concrete 2009 Praha
5. - 6.11. 2009 konference IDEAS 2009 Ostrava
25. - 26.11. 2009 konference 16. Betonářské dny 2009 Hradec Králové
30.6. - 2.7. 2010 konference CESB 10 Prague - Central Europe towards Sustainable Building Praha
15. - 17.9. 2010 konference 34. Vedecká konferencia katedier a ústavov konštrukcií pozemných stavieb Žilina|Malatíny, Slovensko
6. - 7.10. 2010 konference Speciální betony Bystřice nad Perštejnem
23. - 24.11. 2010 konference 17. Betonářské dny 2010 Hradec Králové
2/2011

konference

COST C25 Conference Sustainability of Constructions – Towards a better built environment Innsbruck, Rakousko
6/2011 symposuim fib Symposium Prague 2011 Praha
2/2011

workshop

Workshop ČVUT 2011 Praha
9. - 11. 8. 2011

konference

9th International Sympozium on High performance Concrete Auckland, New Zealand
18. - 21. 10. 2011

konference

6th World Sustainable Building Conference - SB11 Helsinki Helsinki, Finland
22. - 23. 9. 2011 konference The 7th Central European Congress on Concrete Engineering Balatonfüred, Hungary
23. - 24. 11. 2011 konference 17. Betonářské dny 2011 Hradec Králové
7. - 9. 9. 2011 konference 35. vědecká mezinárodní konference ústavů a kateder konstrukcí pozemních staveb České a Slovenské republiky Telč
7. - 9.3. 2012 konference 3rd International Symposium on Ultra High Performance Concrete Kassel, Germany
21. - 23.3. 2012 konference Průmyslová ekologie III. Hustopeče

ZÁJMY:

Sport - turistika - VHT, horolezectví - skalní lezení, cyklistika, tenis, nohejbal, lyžování, fotbal; chalupa; fotografování; železniční modelářství.

 

>> 1999 – dosud   člen Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, SDH Svinná

>> 2005 – dosud   zakládající člen České společnosti pro udržitelnou výstavbu budov

 

   HOME  nahoru